จัดซื้อจัดจ้าง

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

logo รพ ชะอวด ใหม

โรงพยาบาลชะอวด

 

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566

                                                                                                 **เอกสารรายละเอียด**

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักผู้ป่วยในตึกเด็ก

ตามที่โรงพยาบาลชะอวด ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักผู้ป่วยในตึกเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โรงพยาบาลชะอวดขออนุญาติประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

เอกสารแนบรายละเอียด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Flat Panel Detector) พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลชะอวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

          บัดนี้ การประกวดราคาได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารที่แนบมา 

เอกสารแนบ

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Flat Panel Detector) พร้อมระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลชะอวด ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลชะอวด มีความประสงค์จะประกาศจะประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Flat Panel Detector) พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลชะอวด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
เอกสารรายละเอียด

                                                                  

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search