ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่1 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

CCI13062562 0007

CCI13062562 0008

CCI13062562 0009

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search