ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเป็ฯลูกจ้าชั่วคราว(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทรายวัน)

                                                           บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

"ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก"

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

     ***ประกาศผลการสอบคัดเลือก****

                                                                                

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search