ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

                            ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จะดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

                                                      รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                    เอกสารประกาศรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search