ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประเภทจ้างเหมาบริการ จำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการรับสมัคร

**LINK การกรอกข้อมูลการสมัครสอบ**

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search