จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Flat Panel Detector) พร้อมระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลชะอวด ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลชะอวด มีความประสงค์จะประกาศจะประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Flat Panel Detector) พร้อมระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน โรงพยาบาลชะอวด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
เอกสารรายละเอียด

                                                                  

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search