ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2567

และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมา

**เอกสารแนบ**

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด

ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ 

ประกาศรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม 2567

และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567

และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบมา

 **เอกสารแนบ**

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

จำนวน 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอวด

ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search