ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ ๓ ตำแหน่ง 

สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชะอวด วันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                ด้วยโรงพยาบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป

                                                                   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                                                                        ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา 

                                                                                                      รายละเอียดการรับสมัคร

                       

 

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสินสิ้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มารายงานตัวในวันที่และเวลา ดังไฟล์ที่แนบมา 

ไฟล์ผลการคัดเลือก

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดประกาศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา 

รับสมัคร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๕ ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search