ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

รื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด 

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จำดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

            ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.พนักงานบริการ(ความสะอาด) จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

๒.พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗,๒๖๐.- บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                                                 บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

**รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์**

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ประเภทจ้างเหมาบริการ จำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการรับสมัคร

**LINK การกรอกข้อมูลการสมัครสอบ**

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล

รายละเอียดการรับสมัคร

                                                                               ลิ้งกรอกข้อมูลการสมัครสอบ : https://bit.ly/3FzqiB1

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search