ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด รพ.ชะอวด

 รายละเอียดการรับสมัคร  Download

Link การกรอกข้อมูลรับสมัคร  https://bit.ly/3g6EQyF

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทรายวัน)

                                                           บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

"ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก"

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

     ***ประกาศผลการสอบคัดเลือก****

                                                                                

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

โรงพยาบาลชะอวด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ ต่อไปนี้

                                                      ****เอกสารแนบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก****

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

                       ด้วยโรงพยาบาลชะอวด มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

(เงินบำรุง) รายวัน ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

                          1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๙๒ บาท

                          หลังจากปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน ผ่านการประเมิน อัตราค่าจ้างขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 >>  อ่านรายละเอียด คลิกที่นี <<

 

                                             โดยรับทางโรงพยาบาลชะอวดใช้วิธีรับสมัครออนไลน์

                               โดยส่งเอกสารหลักฐานการการสมัครสอบ   มาทางลิ้งนี้    https://bit.ly/2Rtjce4  

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search