ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 โรงพยาบาลชะอวดขอประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบดังไฟล์ที่แนบมา

       ** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ **

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

                            ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จะดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา

                                                      รับสมัครตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                    เอกสารประกาศรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด รพ.ชะอวด

 รายละเอียดการรับสมัคร  Download

Link การกรอกข้อมูลรับสมัคร  https://bit.ly/3g6EQyF

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทรายวัน)

                                                           บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

"ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก"

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

     ***ประกาศผลการสอบคัดเลือก****

                                                                                

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

โรงพยาบาลชะอวด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ ต่อไปนี้

                                                      ****เอกสารแนบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก****

 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search