ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

    ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย , นายช่างเทคนิค

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ) โณงพยาบาลชะอวด 

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา 

ตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2566  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ดังเอกสารที่แนบมา

**เอกสารแนบ**

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดประกาศ

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 

รายละเอียดการประกาศ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

 รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 

1.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,260 บาท

 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,030 บาท

สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลชะอวด

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2566 

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ด้วยโรงพยาบาลชะอวดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรามีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

รายละเอียดการรับสมัคร 

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search