ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียด

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดการประกาศ

 

 

วันที่ประกาศ 20/10/65

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 บัดนี้ โรงพยาบาลชะอวด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคักเลือกได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดังไฟล์แนบ

รายละเอียด

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียด

                                                                   ประกาศวันที่ 6/10/65

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พยาบาลวิชาชีพ ๓ ตำแหน่ง 

สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชะอวด วันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดการรับสมัคร

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search