ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ

ตามที่โรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสินเเล้ว จึงขอประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ดังไฟล์ที่แนบมา

เอกสารแนบรายละเอียด

 

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด


       เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

                                ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                                 บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

                                                                                          รายละเอียดประกาศ

 

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลชะอวด

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 

ตำแหน่งพนักงานบริการ   1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลชะอวด

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล   1 อัตรา

 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล   1 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลชะอวด

ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2566 

รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศโรงพยาบาลชะอวด

เรื่อง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและนายช่างเทคนิค

ด้วยโรงพยาบาลชะอวด ประกาศรับสมัครบุคคลคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(จ้างเหมาบริการ) โณงพยาบาลชะอวด

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมา

เอกสารแนบรายละเอียด

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search