จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                                           เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ 

                                               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

 

                                                                                                            เอกสารรายละเอียด

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search