ข้อมูลหน่วยงาน

โรงพยาบาลชะอวด เดิมเป็นสุขศาลาชั้น 2 กิ่งอำเภอชะอวด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2484 ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปีงบประมาณ 2521 - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2523 ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินได้รับบริจาค จาก นายทัศน์ และนายชื่น วงศ์พลาย จำนวน 20 ไร่

ทะเบียนประวัติ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

J  ประวัติโรงพยาบาลชะอวด J

                โรงพยาบาลชะอวด  เดิมเป็นสุขศาลาชั้น  2  กิ่งอำเภอชะอวด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2484  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด  ( ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด ) 

  • - ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น  1  อำเภอชะอวดเมื่อ พ.ศ. 2507 
  • - เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2517 
  • - ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  เมื่อปีงบประมาณ  2521 
  • - ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันเมื่อเดือนพฤษภาคม  2523  ซึ่งตั้งอยู่  ณ  ที่ดินได้รับบริจาค  จาก              นายทัศน์  และนายชื่น  วงศ์พลาย  จำนวน  20  ไร่

copyright@2017 โรงพยาบาลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Search